Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Wat overgaan van loondienst naar zzp doet met uw pensioen

Als u zzp’er wordt of juist in loondienst gaat, verandert uw pensioenopbouw. Uw pensioen moet u als zelfstandige bijna altijd zelf regelen. In loondienst doet uw werkgever dat. Maar hoe werkt pensioenopbouw als u in loondienst werkt en ook een eigen zaak hebt? Hier leest u wat er verandert.

Als ondernemer kiest u zelf hoe pensioen wilt opbouwen. Dat is anders dan wanneer u in loondienst bent. Laat uw pensioenvormen op elkaar aansluiten. Zo komt u aan het einde van de rit geen pensioen te kort en kunt u na uw pensioen blijven leven zoals u wilt. Lees over de volgende situaties:

Over uw pensioen

Het Nederlandse pensioensysteem bestaat uit drie delen, de pensioenpijlers, die u naast elkaar kunt opbouwen. Hoe u dit doet hangt van uw situatie af. Dit zijn ze:

  • Pijler 1: De AOW is een minimum basispensioen van de overheid voor iedereen. Hoeveel AOW u krijgt hangt af van hoeveel jaar u in Nederland hebt gewoond of gewerkt.
  • Pijler 2: Pensioenopbouw in loondienst via uw werkgever of verplichte opbouw als zelfstandige.
  • Pijler 3: Aanvullende pensioenvoorzieningen. Die regelt u zelf.

Op mijnpensioenoverzicht.nl ziet u wat u al aan AOW en pensioen bij werkgevers hebt opgebouwd.

Pensioenopbouw berekenen

In Nederland kunt u over het eerste deel van uw inkomen geen aanvullend pensioen opbouwen. Dat is de AOW-franchise. Na het bereiken van uw pensioenleeftijd ontvangt u over dit deel AOW.
Het restant van uw inkomen heet premiegrondslag. Daarmee berekent u de jaarruimte. De jaarruimte is het bedrag waarover u met een belastingvrijstelling pensioen kunt opbouwen. Hoe u de jaarruimte berekent leest u in het artikel Pensioen opbouwen voor ondernemers.

In loondienst plus een bedrijf

Werkt u op hetzelfde moment in loondienst en als zelfstandige? Dan bouwt u bijna altijd via uw werkgever pensioen op bij een pensioenfonds. Alleen als het niet in de CAO staat, hoeft de werkgever geen pensioenregeling aan te bieden. Wat u aan pensioen hebt opgebouwd blijft staan tot u met pensioen gaat.

Onderzoek of de pensioenregeling een nabestaandenpensioen heeft voor als u overlijdt. Uw gehuwde of uw geregistreerd partner heeft automatisch recht op nabestaandenpensioen als dat in de regeling staat. Woont u samen? Dan moet u zelf uw partner aanmelden bij het pensioenfonds. Anders loopt uw partner mogelijk (een deel van) uw pensioen mis.

Als zelfstandige bepaalt u meestal zelf of u over uw bedrijfsinkomen pensioen opbouwt. Dat kunt u doen door bijvoorbeeld te sparen bij de bank of met een lijfrente. De Belastingdienst telt voor de aftrekmogelijkheden uw pensioenopbouw in loondienst en als zelfstandige bij elkaar op. Let op deze zaken:

Pensioengat

Een pensioengat is een financieel gat op het moment dat u met pensioen gaat. U heeft dan minder pensioen opgebouwd dan voor u mogelijk was. In de praktijk hebt u een pensioengat als uw pensioen uitkomt op minder dan 70% van uw laatstverdiende salaris. Bereken hier of dat voor u zo is.

Een pensioengat mag u aanvullen tot een bepaald maximumbedrag per jaar. Dit doet u door geld te storten op een bankrekening. Of met een verzekeringsproduct voor uw pensioen zoals een lijfrente. Het gespaarde bedrag mag u aftrekken voor de inkomstenbelasting. Daardoor is deze vorm van sparen fiscaal extra aantrekkelijk. Het maximale bedrag dat u per jaar mag storten en aftrekken van de inkomstenbelasting, heet uw jaarruimte. Voor het bedrag dat u boven de jaarruimte spaart, krijgt u geen belastingaftrek.

Privépensioen tijdelijk stopzetten

Wilt u de pensioenpremies van uw privépensioen als ondernemer tijdelijk stopzetten of afkopen? Dat is een overweging als u in loondienst gaat en een werkgeverspensioen gaat opbouwen. U kunt ook dubbel blijven opbouwen, maar dan loopt u kans dat u boven uw jaarruimte komt. Vraag na of stopzetten mogelijk is bij uw pensioenverstrekker en bekijk de voorwaarden.

Fiscale oudedagsreserve (FOR)

Maakte u tot 2023 gebruik van de fiscale oudedagsreserve (FOR)? De FOR is een nog onbelast bedrag op de balans van uw bedrijf. U kunt een lijfrente of ander verzekeringsproduct kopen en de FOR met de waarde daarvan laten dalen. Hier moet u wel het geld voor hebben. Je kunt de FOR ook laten staan. Staat er bij beëindiging van uw bedrijf nog een FOR? Dan moet u over dat bedrag inkomstenbelasting betalen.

Van loondienst naar zzp’er

Als u in loondienst werkt, bouwt u bijna altijd pensioen op bij een pensioenfonds. Dat bedrag blijft staan tot u met pensioen gaat, ook als u zzp’er wordt. Als zelfstandig ondernemer moet u meestal zelf maatregelen nemen om pensioen op te bouwen. In het artikel Pensioen opbouwen voor ondernemers leest u hier meer over.

Voor een aantal beroepen geldt een verplicht bedrijfstakpensioenfonds of beroepspensioenfonds.

Onderzoek of de pensioenregeling een nabestaandenpensioen heeft voor als u overlijdt. Gehuwden en geregistreerd partners hebben automatisch recht op nabestaandenpensioen als dat in de regeling staat. Woont u samen? Dan moet u zelf uw partner aanmelden bij het pensioenfonds. Anders loopt uw partner mogelijk (een deel van) uw pensioen mis.

Op mijnpensioenoverzicht.nl bekijkt u wat u via de AOW en de verplichte pensioenregelingen al aan pensioen hebt opgebouwd.

Van zzp’er naar loondienst

U stopt met ondernemen en gaat in loondienst werken. Dan gaat u meestal pensioen opbouwen via uw werkgever. Dit is een pensioen in de tweede pijler. U kunt een lopende privé-pensioenvoorziening of spaarproduct door laten lopen volgens de regels van het pensioenproduct. Onderzoek of u totale opbouw binnen de belastingvrijstelling blijft. Alles daarboven is niet aftrekbaar. Schakel eventueel hulp in van een onafhankelijk financieel adviseur of pensioenadviseur. Let op het volgende:

Lijfrente

Hebt u een lijfrente aangekocht voor uw pensioen? Een (bancaire) lijfrente mag u niet overzetten naar uw werkgeverspensioen. U kunt de lijfrente wel afkopen tot een bepaald bedrag. Hebt u meer opgebouwd dan het maximumbedrag? Dit kunt u doen:

  1. U laat de lijfrente premievrij bestaan. De lijfrente blijft staan, maar u legt geen premie meer in. De lijfrente blijft wel rendement opleveren tot u met pensioen gaat.
  2. U gaat door met premie inleggen als u dat wilt en kunt. De belastingvoordelen die u als zelfstandige had, vallen weg.

Privé banksparen

Hebt u geld gespaard bij een bank op een open of geblokkeerde spaarrekening? Dan betaalt u mogelijk belasting in Box 1 of Box 3:

  • Bij een geblokkeerde spaarrekening staat uw geld tijdens de looptijd vast op de bankrekening. U kunt niet opnemen, wel storten. Als u het geld op de bankrekening inlegt, mag u het aftrekken van de belasting. Het bedrag dat vaststaat is vrijgesteld van belasting. Op het moment dat het bedrag vrijkomt, betaalt u er belasting over in Box 1.
  • Hebt u een open spaarrekening? Het bedrag staat dan op een open rekening waarvan u altijd geld kunt opnemen. Dan telt de Belastingdienst dit op bij uw vermogen in Box 3. U betaalt er belasting over.

Fiscale oudedagsreserve (FOR)

Maakte u tot 2023 gebruik van de fiscale oudedagsreserve (FOR)? De FOR is een nog onbelast bedrag op de balans van uw bedrijf. U kunt een lijfrente of ander verzekeringsproduct kopen en de FOR met de waarde daarvan laten dalen. U moet hier wel het geld voor hebben. Staat er bij beëindiging van uw bedrijf nog een FOR? Dan moet u over dat bedrag inkomstenbelasting betalen.

Belasting betalen bij uitkeren

Pensioenopbouw tot het bedrag van de jaarruimte is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Bij de uitkering van het opgebouwde pensioen moet u over het uitbetaalde bedrag belasting betalen. Daarbij gelden de belastingtarieven die op dat moment voor u van toepassing zijn.

Meer informatie

Meer informatie over pensioen vindt u bij Nibud en Wijzer in geldzaken. Uiteraard kunt u ook contact met ons opnemen.

Bron: https://www.kvk.nl

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden