Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

WBSO aangevraagd? Meld de realisatie vóór 1 april

Ondernemers die in 2017 WBSO hebben aangevraagd om hun kosten voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O) te beperken, zijn verplicht om vóór 1 april door te geven óf en zo ja hoeveel S&O-uren zij gerealiseerd hebben. Wie niet voor het forfait heeft gekozen moet ook de werkelijke kosten en uitgaven melden.

WBSO aangevraagd in 2017?
Als u in 2017 WBSO hebt aangevraagd voor onderzoeksprojecten in uw onderneming, dan dient u de gerealiseerde uren vóór 1 april 2018 te melden. Ontvangt u de laatste S&O-verklaring met betrekking tot het jaar 2017 pas in 2018, dan doet u voornoemde melding binnen drie maanden na afgifte van de S&O-verklaring.

Melding realisatie
Let bij uw melding in ieder geval op de volgende punten:

  • Hebt u meerdere S&O-verklaringen ontvangen, let er dan op dat u de uren en zo nodig de kosten en uitgaven bij de juiste S&O-verklaring vermeldt. Ook als de uren later in het kalenderjaar zijn gemaakt dient u ze bij de verklaring te melden waarin ze zijn toegekend. Of u de kosten en uitgaven moet melden hangt, zoals gezegd, af van de vraag, of u bij uw aanvraag hebt gekozen voor het forfait of voor ‘werkelijke kosten en uitgaven’. In dat laatste geval dient u ook de gerealiseerde kosten en uitgaven door te geven.
  • Geen S&O-uren gemaakt? Geef dit dan ook tijdig door en voorkom dat u niet alleen de al toegepaste afdrachtvermindering moet terugbetalen maar daarbovenop nog een boete krijgt.
  • Mocht uw onderzoeksproject vertraging hebben opgelopen, dan geldt dat u de gemaakte uren ook na afloop van de periode die in de betreffende S&O-verklaring staat mag maken. Deze uren moeten wél in hetzelfde kalenderjaar vallen.
  • U kunt geen S&O-uren melden voor uren die u maakt vóór het begin van de periode in de S&O-verklaring, uren die u niet hebt aangevraagd of die zijn afgewezen. Deze uren komen niet in aanmerking voor de WBSO.

Heeft u nog vragen over dit onderwerp, neem dan gerust contact met ons op.

Bron: www.deloitte.nl

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden