Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

WBSO en RDA per 1 januari 2016 beiden verrekend via loonbelasting

De RDA (Research & Development Aftrek) en WBSO worden samengevoegd tot één fiscale regeling die wordt verrekend met de loonheffing. Hiermee komt minister Kamp tegemoet aan de kritiek op de huidige fiscale regeling.

Samenvoeging van de WBSO en RDA
Bedrijven die zich bezighouden met technische innovatie kunnen via de WBSO een korting krijgen op de loonbelasting voor de innovatie-uren van eigen medewerkers. Voor de bijkomende kosten en uitgaven kan een korting op de te betalen vennootschapsbelasting worden verkregen: de Research & Development Aftrek.

Zoals aangegeven in het Belastingplan 2015 heeft het kabinet van bedrijven signalen ontvangen dat de vormgeving van de RDA in de winstbelasting nadelen kent die ten koste gaan van de effectiviteit van de regeling. Immers maken veel (jonge) bedrijven nog geen winst waardoor er nog geen direct voordeel wordt behaald door het gebruik van de RDA.  In het Belastingplan van september vorig jaar is daarom aangekondigd dat onderzocht zou worden of beide regelingen kunnen worden samengevoegd tot één fiscale regeling die wordt verrekend met de loonheffing. Minister Kamp heeft aangegeven dat op basis van het onderzoek het mogelijk is beide regelingen samen te voegen. De beoogde datum van inwerkingtreding van de geïntegreerde regeling is 1 januari 2016.

De WBSO voor loonkosten en overige kosten en uitgaven
Het voorstel is om per 1 januari 2016 de RDA onder de WBSO te brengen. De regeling geeft bedrijven dan een korting op de af te dragen loonheffingen met als grondslag alle R&D-kosten (loonkosten, overige kosten en uitgaven). Hierbij is –evenals binnen de huidige systematiek van de WBSO- het voorstel om met twee tariefschijven te werken:

Financieel voordeel Normaal Starter

1e schijf: totale S&O-kosten en uitgaven tot € 300.000

30% 40%
2e schijf: totale S&O-kosten en uitgaven vanaf € 300.000 15% 15%

Het gevolg voor uw organisatie
De Minister heeft aangegeven dat bovenstaande bedragen en tarieven indicatief zijn. Hoe de regeling er precies uit gaat zien per 1 januari 2016 wordt naar alle waarschijnlijkheid tijdens Prinsjesdag bekendgemaakt. Zodra hier meer over bekend is laten wij u dit direct weten. Afhankelijk van de omvang van de R&D-uren, kosten en uitgaven van uw organisatie kan het op basis van deze plannen aantrekkelijk zijn bepaalde innovaties of investeringen naar voren te halen of juist uit te stellen tot volgend jaar.

Nog vragen over de WBSO en RDA gevolgen?
Het is belangrijk hier al bij uw huidige WBSO/RDA-aanvragen rekening mee te houden. NAHV Accountants begeleidt u graag bij deze vraagstukken. Neem hiervoor contact met ons op via ons telefoonnummer 0172-447500.

Bron: http://www.bdo.nl/nl/nieuws/paginas/wbso-en-rda-per-1-januari-2016-beiden-verrekend-via-loonbelasting.aspx

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden