Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

WEGAM Verzekering (Werkgeversaansprakelijkheid Motorrijtuigen)

Deze verzekering dekt de aansprakelijkheid voor schade die werknemers oplopen door bedrijfs- en verkeersongevallen met motorvoertuigen. Raakt de werknemer tijdens een zakelijke rit betrokken bij een ongeluk? Dan dekt de WEGAM Verzekering de schade die op de werkgever wordt verhaald (werkgeversaansprakelijkheid).

Verzekerde schade bij de WEGAM Verzekering:

  • Letsel dat werknemers oplopen bij het besturen van een motorrijtuig;
  • Cascoschade aan het eigen voertuig van de werknemer, als hij geen cascoverzekering heeft;
  • Schade die de werknemer lijdt, doordat de werkgever zijn zorgplicht niet voldoende is nagekomen.

Raadzaam is om de dekking van de WEGAM Verzekering uit te breiden. Deze dekt de aansprakelijkheid voor schade die de werknemer oploopt, terwijl hij loopt, fietst of met het openbaar vervoer reist voor zijn werk.

Voor vragen kunt u contact opnemen met uw verzekeringsagent of met de heer D. van der Post van vanderpostassurantiën op telefoonnummer 0172-519720.

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden