Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Werkgever moet zorgen voor heldere arbeidsvoorwaarden

Heeft u personeel? U moet zorgen voor (nog meer) heldere en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. De nieuwe wet legt aan u, als werkgever, extra verplichtingen op. De nieuwe wet heeft gevolgen voor verschillende arbeidsvoorwaarden en bedingen.

MEER INFORMATIE BIJ INDIENSTTREDING
U moet meer informatie over arbeidsvoorwaarden, rechten en plichten geven bij de start van een baan. Zo moet u werknemers informeren over:

  • de duur en voorwaarden van de proeftijd
  • vakantie- en verlofregelingen
  • de plek waar het werk wordt gedaan
  • een mogelijk recht op opleiding
  • hoe het gaat bij het beëindigen van de arbeidsovereenkomst
  • de afzonderlijke onderdelen van het loon zoals een bonus

U MOET VERPLICHTE OPLEIDINGEN BETALEN
Het kan zijn dat uw werknemer door de wet of de CAO een bepaalde opleiding moet volgen. U moet die opleiding betalen. Uw werknemer moet de opleiding onder werktijd kunnen volgen.

NEVENACTIVITEITEN
U mag een werknemer niet tegenhouden om buiten het werkrooster te werken voor een andere werkgever. U mag dit wel tegenhouden als er een objectieve rechtvaardigingsgrond is. Dat betekent dat u een goede reden moet hebben om nevenactiviteiten te verbieden.

ZO VOORSPELBAAR MOGELIJK WERKPATROON
Bij een onvoorspelbaar werkpatroon moet u de werknemers vertellen op welke momenten zij kunnen worden verplicht om te werken. U moet er meer aan doen om een zo voorspelbaar mogelijk werkpatroon te maken. Dit heeft vooral gevolgen als u oproepkrachten in dienst heeft.

VERZOEK TOT MEER VOORSPELBARE ARBEIDSVOORWAARDEN
Een werknemer mag vragen om een vorm van werk met meer voorspelbare arbeidsvoorwaarden. De werknemer moet hiervoor minimaal 26 weken in dienst zijn. Een werknemer mag maximaal 1 keer per jaar hierom vragen.

Voor wie?

  • ondernemers met personeel

Wanneer?

De ‘Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden’ gaat naar verwachting in op 1 augustus 2022.

Let op: De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling én publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.

Heeft u nog vragen over dit onderwerp? Neem dan gerust contact met ons op.

Bron: https://ondernemersplein.kvk.nl/

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden