Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties

Op 2 juli 2015 is de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties door de Tweede Kamer aangenomen. Wat kunt u doen vóór 1 januari 2016?

Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties aangenomen
De Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) zal nagenoeg zeker per 1 januari 2016 verdwijnen. Een daartoe strekkend wetsvoorstel (Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties) is op 2 juli 2015 door de Tweede Kamer aangenomen. Omdat het wetsvoorstel niet in overgangsrecht voorziet, vallen bestaande of nog af te sluiten contracten met freelancers die doorlopen tot na 31 december 2015 direct onder deze nieuwe wetgeving.
U kunt zich op twee manieren op deze wetswijziging voorbereiden:

  • U kunt met uw freelancers een overeenkomst sluiten conform één van de modellen die op de website van de Belastingdienst zullen worden gepubliceerd. Momenteel zijn er overigens nog geen modellen te raadplegen.
  • U kunt een zelf opgesteld model ter goedkeuring voorleggen aan de Belastingdienst (maatwerkovereenkomst). Gemiddeld zal het ongeveer zes weken duren om een goedkeuring te verkrijgen en deze geldt in beginsel voor de duur van vijf jaar. De goedkeuring kan echter tussentijds worden ingetrokken bij wijziging van de wet, jurisprudentie of beleid.

Het is essentieel dat in de praktijk volgens deze overeenkomsten wordt gewerkt. Daarom is het van groot belang om met enige regelmaat samen met de freelancer vast te stellen of de uitvoering van de overeenkomst in lijn is met de inhoud van de overeenkomst, en zo nodig bij te sturen. Alleen dan kunt u ervan uitgaan dat u nog steeds geen loonbelasting en premies sociale verzekeringen hoeft af te dragen. Dit volgt niet rechtstreeks uit de wet, maar uit het gegeven dat de Belastingdienst de gebruikte overeenkomst heeft goedgekeurd.

Mocht u vragen hebben of ondersteuning wensen dan kunt u uiteraard contact opnemen met ons.

Bron: https://www.ctrl.nl/actual/wet-deregulering-beoordeling-arbeidsrelaties.aspx

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden