Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Wetsvoorstel schulden aan de bv beperkt lening aan familie

Het wetsvoorstel over de beperking van schulden aan de bv ligt momenteel ter internetconsultatie. Het voorstel bevat enkele bijzonderheden die verstrekkender zijn dan alleen de grens van € 500.000. Hebt u geld uit de bv uitgeleend aan partner, kind of ouder? Dan heeft het voorstel mogelijk ook gevolgen voor hen.

Beperking schulden aan de bv raakt ook leningen aan familie
Volgens het conceptwetsvoorstel mag de dga niet meer dan € 500.000 voor zichzelf en zijn partner van de bv lenen. Het meerdere wordt althans als fictieve dividenduitkering in box 2 belast.

Ook leningen verstrekt aan verbonden personen (ouders, kinderen en kleinkinderen) tellen in bepaalde gevallen mee voor toepassing van bovengenoemde grens, namelijk voor deze hoger zijn dan € 500.000. U zou als ondernemer per kind dus maximaal € 500.000 mogen uitlenen. Net als bij leningen aan uzelf is de eigen woning uitgezonderd van de voorgestelde beperking.

De beperking ziet op alle leningen van de bv (niet alleen de rekening-courant) waarbij het geleende geld is gebruikt voor bijvoorbeeld de volgende zaken:

  • vakantiewoning
  • beleggingspand
  • eenmanszaak partner

Leent u als ondernemer meer dan € 500.000 uit de bv aan een verbonden persoon, dan kan het meerdere aanleiding geven voor heffing bij uzelf.

Deze schulden aan de bv dienen uiterlijk op 31 december 2022 te zijn afgelost. Gebeurt dat niet, dan wordt voor het bedrag boven de grens van € 500.000 uitgegaan van fictieve dividenduitkering, die vervolgens wordt belast tegen het dan geldende heffingspercentage van 26,9% in box 2. Om dubbele heffing te voorkomen wordt de schuldendrempel verhoogd met het bedrag waarover in vorige jaren met toepassing van deze regeling is geheven.

Dividend uitkeren of herfinancieren?
U hebt verschillende mogelijkheden om de aflossing van uw schuld uiterlijk op 31 december 2022 rond te hebben.
Wat voor u de beste manier is hangt af van uw situatie:

  • U kunt alleen dividend uitkeren voor zover uw bv daardoor niet in de problemen komt met het betalen van schulden. Het voordeel van nu uitkeren zit vooral in het heffingspercentage over het uitgekeerde bedrag in box 2, dat nu nog 25% bedraagt. In de komende jaren stijgt dit percentage naar 26,9%.
  • Geld terughalen en aflossen is in het geval van leningen aan familieleden nog lastiger dan als het uw eigen projecten betreft.
  • Een alternatief is uw schuld herfinancieren bij een bank. Herfinanciering is – indien mogelijk – momenteel aantrekkelijk door een relatief lage rente. Het valt niet te voorzien hoe de rente zich in de periode tot 31 december 2022 ontwikkelt. Afwachten lijkt echter niet raadzaam.

Het is nog de vraag of de reacties op de internetconsultatie aanleiding vormen voor aanpassingen in het wetsvoorstel, maar in alle gevallen is het raadzaam om tijdig uw situatie te overzien en waar nodig maatregelen te treffen. Uw schuld aan de bv herfinancieren bij een bank is overigens niet eenvoudig. Schakel hiervoor tijdig een adviseur in.

Meer weten over schulden aan de bv?
Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan gerust contact met ons op.

Bron: https://www2.deloitte.com

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden