Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Wetsvoorstel verhoging grensbedragen voor wettelijke controle

Bij de NBA-helpdesk komen regelmatig vragen binnen over de ingangsdatum van de verhoging van de grensbedragen voor de wettelijke controle. Deze nieuwe groottecriteria kunnen al over boekjaar 2015 worden toegepast.

Drie september 2015 is het wetsvoorstel waarin wordt voorgesteld om de criteria voor wettelijke controle te verhogen als hamerstuk door de tweede kamer aangenomen.

De grensbedragen veranderen voor kleine rechtspersonen als volgt:

  • Waarde activa wordt € 6 miljoen (nu € 4,4 miljoen)
  • Netto omzet wordt € 12 miljoen (nu € 8,8 miljoen)
  • Het aantal werknemers blijft ongewijzigd (50).


Toepassing voorschriften wetsvoorstel

Volgens het wetsvoorstel kunnen de voorschriften worden toegepast op jaarrekeningen, bestuursverslagen en verslagen zoals bedoeld in artikel 392a. De Memorie van Toelichting geeft expliciet toestemming om de nieuwe voorschriften over het boekjaar 2015 toe te passen. Dit betekent dat bij eerdere toepassingen van de nieuwe voorschriften over het boekjaar 2015 ook de nieuwe grensbedragen van toepassing zijn op boekjaar 2015.

Grensbedragen bij tweejaarstermijn in het eerste boekjaar
Stel dat een rechtspersoon ervoor kiest de nieuwe voorschriften vervroegd toe te passen over boekjaar 2015. Welke grensbedragen gelden dan voor het vergelijkende boekjaar: de (lagere) grensbedragen van de huidige wet, of de nieuwe (hogere) grensbedragen? Op grond van de tekst van de Memorie van Toelichting lijkt het verdedigbaar dat de aangepaste (hogere) grensbedragen al worden gehanteerd bij het toepassen van de tweejaarstermijn.

De wetgever stelt namelijk dat door toe te staan dat de nieuwe voorschriften over het boekjaar 2015 worden toegepast, het mogelijk wordt gemaakt dat rechtspersonen eerder gebruik kunnen maken van de vrijstellingen voor kleine en middelgrote rechtspersonen.

Als een rechtspersoon over het boekjaar 2015 en over het voorafgaande boekjaar 2014 onder twee van de nieuwe (verhoogde) grensbedragen voor kleine rechtspersonen blijft, classificeert hij als kleine rechtspersoon en is hij over boekjaar 2015 vrijgesteld van de wettelijke controleplicht op grond van artikel 2:396 BW. Ook de vrijstellingen en overige bepalingen voor kleine rechtspersonen zijn dan van toepassing.

Indien u nog vragen heeft over dit onderwerp, neem dan gerust contact met ons op.

 

Bron: https://www.nba.nl/Actueel/Nieuws/Nieuwsarchief/NBA-Helpdesk-Ingangsdatum-criteria-wettelijke-controle/?utm_medium=email&utm_campaign=NN+28082015&utm_content=NBA+Helpdesk&utm_term=wettelijke+controle&utm_source=NBA+Nieuws

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden