Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Wetsvoorstel Vrachtwagenheffing ingediend

Op 14 september 2021 heeft de Minister van Infrastructuur en Waterstaat het Wetsvoorstel Vrachtwagenheffing ingediend. Afgezien van de brandstofaccijns, is er op dit moment in Nederland geen sprake van belastingen en heffingen voor het vrachtverkeer die gekoppeld zijn aan de hoeveelheid gereden kilometers. In Nederland geldt (net als in Denemarken, Zweden en Luxemburg) wel een tijdgebonden heffing – het Eurovignet – voor vrachtwagens met een toegestane maximum massa vanaf 12.000 kg. Deze heffing wordt in Nederland onder de naam belasting zware motorvoertuigen (BZM) geheven voor het rijden op snelwegen. Daarnaast dient door houders van motorrijtuigen motorrijtuigenbelasting te worden betaald. Conform het regeerakkoord van het kabinet Rutte III wordt nu het Wetsvoorstel Vrachtwagenheffing ingediend. Dit is een heffing voor vrachtwagens waarbij houders van vrachtwagens betalen naar gereden kilometers.

DOELSTELLINGEN
De doelstellingen van de vrachtwagenheffing zijn:

  1. Binnen- en buitenlands vrachtverkeer laten betalen voor het gebruik van de weg, door de omzetting van een vaste belasting (motorrijtuigenbelasting en Eurovignet) naar een variabele heffing waarbij betaald wordt per gereden kilometer; en
  2. Innoveren en verduurzamen van de Nederlandse vervoerssector. 

Met de eerste doelstelling wordt beoogd het speelveld voor Nederlandse en buitenlandse kentekenhouders van vrachtwagens gelijk te trekken en is het gewenst ook in Nederland een vergelijkbare heffing (de vrachtwagenheffing) in te voeren. Het sluit ook aan bij het bevorderen van duurzaam en rechtvaardig wegtransport door bredere toepassing van de principes ‘de gebruiker betaalt’ en ‘de vervuiler betaalt’.

De tweede doelstelling moet worden geplaatst in de context van verduurzaming en stimulering van innovatie. Daarom worden de netto-opbrengsten van de vrachtwagenheffing teruggesluisd naar de sector door financiering van maatregelen voor innovatie en verduurzaming.

Naast de introductie van een vrachtwagenheffing wordt de motorrijtuigenbelasting verlaagd en de BZW afgeschaft.

BUURLANDEN
In diverse buurlanden geldt al een vrachtwagenheffing. Mede daarom wordt deze ook in Nederland ingevoerd. Hierbij wordt aangesloten bij de heffingssystemen van buurlanden. De vervoerssector kan gebruik gaan maken van één ‘kastje’ voor meerdere heffingssystemen in Europa.  

KILOMETERHEFFING
Het wetsvoorstel voorziet erin dat op autosnelwegen en een aantal andere wegen (met name N-wegen) per gereden kilometer wordt betaald. Een houder die met zijn vrachtwagen gebruik wil maken van het Nederlandse wegennet, moet hiervoor boordapparatuur in de vrachtwagen aanwezig hebben. Op de bij wet aangewezen wegvakken geldt een vrachtwagenheffing.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat is de tolheffer voor de vrachtwagenheffing. De houder van een vrachtwagen (degene op wiens naam de vrachtwagen is gesteld in het kentekenregister) dient een tarief per kilometer te betalen, waarvan de hoogte afhankelijk is van de toegestane maximum massa en euro-emissieklasse van de vrachtwagen. De heffing geldt voor Nederlandse en buitenlandse kentekenhouders van motorrijtuigen of een samenstel van voertuigen bedoeld of gebruikt voor het vervoeren van goederen met een toegestane maximum massa van meer dan 3.500 kg (vrachtwagens). Dit is net als in België.

TARIEF EN INWERKINGTREDING
De hoogte van het tarief voor de vrachtwagenheffing hangt af van de toegestane maximum massa van de vrachtwagen in kilogram en de euro-emissieklasse van de vrachtwagen. Het tarief is gemiddeld € 0,149 (prijspeil 2019) per gereden kilometer. Inwerkingtreding geschiedt op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, naar verwachting per 2026.

Heeft u nog vragen over dit onderwerp, neem dan gerust contact met ons op.

Bron: https://www.bdo.nl

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden