Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Wetsvoorstel Werk en Zekerheid (3): arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd

Momenteel mag een werkgever nog 3 tijdelijke contracten sluiten in een periode van maximaal 3 jaar. Dat is de zogenaamde ‘keten van tijdelijke contracten’. Na 1 juli 2014 mogen dat nog ten hoogste 3 contracten zijn in maximaal 2 jaar. Contracten die voor 1 juli 2014 worden voortgezet, zullen nog onder de oude regeling vallen. Als na 1 juli 2014 wordt verlengd, is direct de nieuwe regeling van toepassing. Bijvoorbeeld: een werknemer heeft een tweede jaarcontract gehad dat eindigt op 1 augustus 2014. De nieuwe arbeidsovereenkomst valt direct onder de nieuwe regeling. Omdat bij een voortzetting de termijn van 24 maanden wordt overschreden, ontstaat bij voortzetting een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Bron: Fiscount

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden