Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Wetswijzigingen voor mkb’ers per 1 januari 2023

Vanaf 1 januari 2023 krijgt u te maken met nieuwe wetten en regels. Zo betaalt u meer vennootschapsbelasting en gaat het minimumloon met ruim 10% omhoog. In 2023 ontvangt u een lagere energierekening voor uw bedrijf vanwege een prijsplafond. Dit zijn de belangrijkste wetswijzigingen voor mkb’ers.

Soms is een wetswijziging nog niet definitief. Dan staat dit bij de wet vermeld.

1. Afschermen bezoekadres Handelsregister (15 december 2022)

Het is mogelijk om uw bezoekadres in het Handelsregister af te schermen als er sprake is van een (mogelijke) dreiging voor uzelf of een medebewoner. Vooruitlopend op de nieuwe wet- en regelgeving kunt u het bezoekadres van je eenmanszaak laten afschermen. Bekijk wanneer afscherming mogelijk is.

2. Korting mag niet misleidend zijn (1 januari 2023)

Misleidende ‘van-voor’-prijzen zijn vanaf 1 januari 2023 verboden. De nieuwe regels bepalen dat de oorspronkelijke prijs waar de korting van af gaat (de ‘van-prijs’), de laagste prijs moet zijn die de verkoper 30 dagen voorafgaand aan de aanbieding heeft gevoerd. Deze regel kent drie uitzonderingen:

  1. progressief lager maken van de prijs (acties met een steeds stijgende korting)
  2. producten die minder dan 30 dagen op de markt zijn (introductiekorting)
  3. producten die snel bederven (met een ’te gebruiken tot’-datum)

3. Verbod op e-sigaretten met smaakjes (1 januari 2023)

Vanaf 1 januari komt er een verbod op e-sigaretten met smaakjes, zoals menthol, vanille, aardbeien, kersen en mojito. De productie en verkoop van tabakssmaken blijft wel toegestaan. Tot 1 oktober 2023 geldt een uitverkooptermijn en mogen winkels hun voorraad verkopen. De regering voert de laatste jaren regelmatig nieuwe tabaksregels in om het roken te ontmoedigen.

4. Minimumloon ruim 10% omhoog (1 januari 2023)

Heb je personeel in dienst? Het wettelijk minimumloon stijgt per 1 januari 2023 met ruim 10%. Eerder zou het minimumloon in drie jaarlijkse stappen omhoog gaan tot in totaal 7,5%. Dit is aangepast naar een verhoging van ruim 10% in één keer per 1 januari 2023. De AOW en minimumuitkeringen, zoals de bijstand en de Wajong, stijgen mee. Betaalt u uw personeel minimumloon dan moet u dit verhogen per 1 januari 2023.
Door prijsstijging van energie en andere producten kent Nederland een hoge inflatie. Met het verhogen van het minimumloon, het verlagen van de inkomstenbelasting en het verhogen van de arbeidskorting wil het kabinet de koopkracht ondersteunen. Zijn uw kosten snel gestegen? Dit zijn vijf opties die helpen.

5. Kinderopvangtoeslag hangt niet meer af van gewerkte uren (1 januari 2023)

Maakt u gebruik van kinderopvangtoeslag? Per 1 januari 2023 hangt de hoogte van de toeslag voor kinderopvang niet meer af van het aantal gewerkte uren. Tot nu toe is de hoogte van kinderopvangtoeslag mede afhankelijk van het aantal gewerkte uren van de ouder die het minst werkt. Deze koppeling aan de gewerkte uren is voor ondernemers met onregelmatige werktijden een ingewikkelde voorwaarde. Het kabinet wil het makkelijker maken voor ouders met jonge kinderen om te blijven werken.

6. Wet excessief lenen bij eigen vennootschap (1 januari 2023)

Het wetsvoorstel ‘Wet excessief lenen bij eigen vennootschap’ ontmoedigt belastinguitstel door directeur-grootaandeelhouders (dga’s). Als dga hebt u tot eind 31 december 2023 om u voor te bereiden en schulden aan de eigen vennootschap die hoger zijn dan 700.000 euro (exclusief eigenwoningschuld) eventueel af te lossen. Leent u meer? Dan betaalt u daar 26,9% inkomstenbelasting over (tarief in 2022).
De ingangsdatum van deze wetswijziging is nog niet definitief.*

7. Opgave uitbetalingen aan derden verandert (1 januari 2023)

Betaalt u personen die niet bij u in dienst zijn en geen ondernemer zijn weleens voor werkzaamheden of diensten? Bijvoorbeeld sprekers voor een bijeenkomst of personen die kleine klusjes uitvoeren. U moet de gegevens over Uitbetaalde Bedragen aan Derden (UBD) op een nieuwe manier aanleveren bij de Belastingdienst.

8. Verhoging onbelaste reiskostenvergoeding (1 januari 2023)

De onbelaste kilometervergoeding gaat in 2023 omhoog naar 21 cent. Als ondernemer mag u dit bedrag van de winst aftrekken voor zakelijke ritten met uw privé auto, motor of fiets. Als werkgever mag u die 21 cent per kilometer ook onbelast aan uw personeel vergoeden. Dat geldt voor woon-werkverkeer en andere zakelijke kilometers met een eigen vervoermiddel. Per 2024 stijgt de onbelaste kilometervergoeding verder naar 22 cent.
Een auto van de zaak of privé? Wat is voor u interessant? Lees er meer over en reken uw voordeel uit.
De ingangsdatum van deze wetswijziging is nog niet definitief.*

9. Aanpassing in gebruikelijkloonregeling (1 januari 2023)

Heeft u een eigen bv en werkt u als directeur in deze bv? Dan bent u een directeur-grootaandeelhouder (dga). Voor het werk in uw eigen bv moet u uzelf een salaris betalen. Dit is een verplichting vanuit de loonbelasting en heet de gebruikelijkloonregeling. Hoe bepaalt u het gebruikelijk loon? Het is minimaal het hoogste bedrag van één van deze drie bedragen:

  • een vast bedrag van 48.000 euro,
  • het loon van de meestverdienende gewone werknemer in je bedrijf,
  • 75% (in 2022) van het loon van het meest vergelijkbare dienstverband.

Per 1 januari 2023 verandert het derde bedrag. Vanaf dat moment neemt u 100% van het loon van het meest vergelijkbare dienstverband als uitgangspunt voor het gebruikelijk loon.
De ingangsdatum van deze wetswijziging is nog niet definitief.*

10. Overdrachtsbelasting bedrijfspanden stijgt (1 januari 2023)

De overdrachtsbelasting voor bedrijfs- en beleggingspanden stijgt per 1 januari 2023 van 8 naar 10,4%. Het moment waarop u de akte van levering bij de notaris tekent, bepaalt welk percentage u betaalt. Sluit u de koopovereenkomst in 2022, maar tekent u de notariële leveringsakte in 2023, dan betaalt u 10,4% overdrachtsbelasting. Tekent u de notariële leveringsakte nog in 2022 dan geldt het percentage van 8. Het tarief van 10,4% geldt ook voor onder meer tweede woningen, grond bestemd voor woningbouw en percelen onbebouwde grond.
De ingangsdatum van deze wetswijziging is nog niet definitief.*

11. Vennootschapsbelasting omhoog (1 januari 2023)

Door twee veranderingen betaalt u in 2023 meer vennootschapsbelasting.

Schijfgrens vennootschapsbelasting omlaag
Per 1 januari 2023 gaat de schijfgrens omlaag van 395.000 naar 200.000 euro. Al uw winst tot 200.000 valt in schijf 1. Is uw winst groter? Dan valt het gedeelte van de winst dat boven 200.000 euro uitkomt in schijf 2. Het belastingtarief in schijf 2 ligt hoger dan in schijf 1. Door de verlaging van de schijfgrens valt uw winst sneller in schijf 2 en betaalt u meer belasting.

Hoger tarief vennootschapsbelasting
Het tarief voor vennootschapsbelasting in de eerste schijf gaat omhoog van 15 naar 19%. Dit betekent dat u in schijf 1 meer belasting betaalt, namelijk 19% over 200.000 euro. Is uw winst groter? Dan valt het gedeelte dat boven 200.000 euro uitkomt in schijf 2. Over dit gedeelte betaalt u 25,8% belasting. Dit tarief is hetzelfde als in 2022.
De ingangsdatum van deze wetswijziging is nog niet definitief.*

12. Prijsplafond op energie (1 januari 2023)

In 2023 krijgt u hulp bij het betalen van de energierekening van uw bedrijf in de vorm van een prijsplafond. Het prijsplafond geldt voor kleinverbruikers. Op uw energierekening ziet u of u een aansluiting hebt als kleinverbruiker. U kunt dit ook navragen bij uw netbeheerder. Het prijsplafond betekent dat u straks 1,45 euro per m3 gas betaalt tot een maximum van 1.200 m3 en 0,40 eurocent per kWh voor elektriciteit tot een maximum van 2.900 kWh. Over alles wat u daarboven verbruikt betaalt u de marktprijs. Het prijsplafond geldt van 1 januari tot en met 31 december 2023.
De ingangsdatum van deze wetswijziging is nog niet definitief.*
In november en december 2022 krijgt u 190 euro korting per maand op uw energierekening van uw energieleverancier.
Verder komt u vanaf 1 november 2022 in aanmerking voor de Tegemoetkoming Energiekosten-regeling (TEK) als u jaarlijks meer dan 5.000 m3 gas of 50.000 kWh elektriciteit verbruikt en wanneer minimaal 7 procent van uw omzet bestaat uit energiekosten. De TEK-regeling biedt tijdelijke ondersteuning en is bedoeld voor de energiekosten in de periode van 1 november 2022 tot en met 31 december 2023. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) gaat de TEK-regeling uitvoeren. Op rvo.nl/tek is voor ondernemers een ‘houd me op de hoogte-pagina’ opengesteld, waarbij mkb’ers na aanmelding informatie krijgen over de inrichting en openstelling van de TEK.
U kunt ook terecht bij het Energieloket van KVK.

13. Zelfstandigenaftrek omlaag (1 januari 2023)

Werkt u minimaal 1.225 uur per jaar in uw onderneming? Dan komt u n aanmerking voor de zelfstandigenaftrek. De zelfstandigenaftrek gaat in 2023 met 1.280 euro naar beneden en bedraagt dan 5.030 euro. Dat is een grotere verlaging dan de eerder aangekondigde afbouw. U gaat dus meer belasting betalen. De regering bouwt de zelfstandigenaftrek de komende jaren stapsgewijs verder af tot 900 euro in 2027.
Met de rekentool Inkomstenbelasting zie je wat de wijzigingen in uw situatie betekenen.
De ingangsdatum van deze wetswijziging is nog niet definitief.*

14. Btw op zonnepanelen naar nul (1 januari 2023)

Verkoopt en installeert u zonnepanelen op woningen en bijgebouwen zoals een schuur? Dan rekent u vanaf 1 januari 2023 geen 21% btw meer. Het btw-tarief voor de levering en installatie van zonnepanelen gaat dan naar 0%.
De ingangsdatum van deze wetswijziging is nog niet definitief.*

15. Opbouw fiscale oudedagsreserve stopt (1 januari 2023)

Vanaf 2023 kunt u de fiscale oudedagsreserve (FOR) niet meer verder opbouwen. Zo’n 300.000 ondernemers hebben op dit moment een FOR op de balans staan. Deze eerder opgebouwde FOR-reserves blijven staan en mogen volgens de oude regels worden afgewikkeld. Door het gebruik van de FOR hoefde u over een deel van uw winst geen belasting te betalen. De FOR geeft u belastinguitstel. Met de gereserveerde bedragen kunt u bijvoorbeeld een lijfrente aankopen die uitkeert als u met pensioen gaat. Belastingheffing vindt dan plaats over de uitgekeerde lijfrentetermijnen. Stopt u met ondernemen en heeft u nog een FOR op de balans staan? Dan moet u belasting betalen over het FOR-bedrag. Er zijn alternatieven voor pensioenopbouw.
De ingangsdatum van deze wetswijziging is nog niet definitief.*

16. Hogere verbruiksbelasting op alcoholvrije dranken (1 januari 2023)

Verkoopt u alcoholvrije dranken, zoals frisdranken en vruchtensappen? De verbruiksbelasting op deze dranken gaat omhoog.
Vanaf 1 januari 2023 stijgt de verbruiksbelasting op deze dranken met € 11,37 tot € 20,20 per 100 liter. Vanaf 1 januari 2024 stijgt de verbruiksbelasting verder tot € 22,67 per 100 liter.
Mineraalwater valt vanaf 1 januari 2024 niet meer onder deze alcoholvrije dranken.
De ingangsdatum van deze wetswijziging is nog niet definitief.*

17. Invoering APK-roetfiltertest bij dieselauto’s (1 januari 2023)

Keurt u dieselauto’s en -busjes voor de APK? Dan moet u vanaf 1 januari 2023 een roetfiltertest uitvoeren met een speciale deeltjesteller. Met een deeltjesteller controleert u of een roetfilter in een voertuig zit. Met deze test stelt u vast of het voertuig aan de nieuwe eisen voor de deeltjesaantallen voldoet.

18. Oudedagverplichting omzetten naar lijfrente versoepeld (1 januari 2023)

Heeft u pensioen opgebouwd in uw bv met een oudedagsverplichting (ODV)? Het kabinet wil het mogelijk maken dat u ook na vijf jaar na de AOW-gerechtigde leeftijd de ODV kan omzetten naar een lijfrente, lijfrenterekening of lijfrentebeleggingsrecht. Bijvoorbeeld omdat u uw bv wilt opheffen. Nu kan dat alleen binnen vijf jaar na de AOW-gerechtigde leeftijd.
Deze maatregel geldt met terugwerkende kracht. Bereikte u na 1 april 2017 de AOW-leeftijd + vijf jaar? Dan mag u alsnog de opgebouwde ODV omzetten.
De ingangsdatum van deze wetswijziging is nog niet definitief.*

19. Verbod op energie onzuinige kantoren (1 januari 2023)

Bent u eigenaar van een kantoorgebouw? Dan moet uw kantoorgebouw ten minste energielabel C hebben. Het verplichte energielabel C geldt voor kantoren met tenminste 100 m2 oppervlakte waarbij minimaal 50% van de totale gebruiksoppervlakte van het pand wordt gebruikt voor kantoorfuncties. Zowel kantoren in combinatiegebouwen als afzonderlijke kantoren hebben een labelplicht. Volg deze stappen om uw kantoor energiezuinig te maken voor 2023. U riskeert een boete of sluiting van uw kantoorpand wanneer het pand energielabel D of lager heeft.

20. Meebetalen aan opruimen plastic zwerfafval (UPV) (1 januari 2023)

Bent u een producent of importeur van plastic wegwerpproducten? Dan geldt vanaf 1 januari 2023 de Uitgebreide Producentverantwoordelijkheid (UPV). Dit betekent dat u mee betaalt aan het opruimen van zwerfafval en dat uw klanten aanspoort om plastic zwerfafval te voorkomen. De UPV geldt voor kunststofproducten voor eenmalig gebruik die veel in zwerfafval gevonden worden. Er geldt een door de overheid vastgesteld bedrag voor ieder wegwerpproduct dat in de handel wordt gebracht. Voor bepaalde productgroepen zijn aparte regels gemaakt. Laat uw klanten weten dat het product niet afbreekt in het milieu en schade veroorzaakt. Daarom moeten zij het product op de juiste manier weggooien. Meldt u voor 12 februari 2023 bij Rijkswaterstaat als u een product produceert dat onder de UPV valt. Hoe u uw moet melden leest u binnenkort op afvalcirculair.nl. Sinds 3 juli 2021 geldt in de EU een verbod op plastic wegwerpartikelen en zijn verschillende maatregelen voor producenten ingegaan.

21. Snorfietsers moeten een helm dragen (1 januari 2023)

Vanaf 1 januari 2023 is het dragen van een goedgekeurde brom/motorfietshelm of een goedgekeurde speed-pedelec-helm op een snorfiets overal in Nederland wettelijk verplicht. De helmplicht geldt ook voor bestuurders en passagiers van elektrische scooters en snorscooters. Dit betekent dat alle snorfietsers en passagiers, net als alle bromfietsers, een helm op moeten.
Een snorfiets gaat maximaal 25 kilometer per uur en heeft een blauwe kentekenplaat. Een bromfiets heeft een gele kentekenplaat.

22. Nieuwe wetten april t/m juli 2023

Dit zijn de belangrijkste nieuwe wetten en wetswijzigingen tot en met 1 juli 2023.

1. Blikjes krijgen statiegeld (1 april 2023)
Vanaf 1 april 2023 zit er statiegeld op blikjes. Supermarkten moeten verplicht lege blikjes innemen. Andere ondernemers, verenigingen en stichtingen kunnen zich vrijwillig aanmelden als innamepunt. Vanaf 1 april betaalt de klant voor een blikje water, frisdrank, bier of andere zwak-alcoholhoudende dranken vijftien cent statiegeld.
Waarom zou u vrijwillig meedoen? U bespaart op afvalkosten, steunt er goede doelen mee en u helpt zwerfafval voorkomen.

2. Invoering erkenningsplicht gastoestellen (1 april 2023)
Werkt u met gasverbrandingsinstallaties, zoals cv-ketels, gashaarden en geisers? Of met buizen voor luchttoevoer en rookgasafvoer? Vanaf 1 april 2023 hebt u een erkenning nodig om deze installaties te plaatsen, onderhouden of repareren. Heeft u geen geldig CO-certificaat? Dan mag u deze werkzaamheden niet meer doen en bent u in overtreding wanneer u dat wel doet. Deze wettelijke verplichting moet ongelukken met koolmonoxide voorkomen.

3. Met Omgevingswet meer snelheid in ruimtelijk project (1 juli 2023)
De Omgevingswet moet het makkelijker maken om een ruimtelijk project in een keer aan alle regels te toetsen. 26 bestaande wetten voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water (Omgevingsrecht) komen straks samen in één Omgevingswet. Dit betekent onder andere snellere en goedkopere besluitvorming en vereenvoudiging van regels. Op het moment dat de Omgevingswet in werking treedt, moet elke gemeente zijn aangesloten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).
Deze ingangsdatum van deze wetswijziging is nog niet definitief.*

4. Maatregelen om kwaliteit in de bouw te verbeteren (1 juli 2023)
Er komen maatregelen om de kwaliteit in de bouw te verbeteren en de positie van de particuliere en zakelijke consument te beschermen. Zo bent u als bouwer straks verplicht een onafhankelijke en gecertificeerde kwaliteitscontroleur in te schakelen. Ook verandert de aansprakelijkheid bij verborgen gebreken: als bouwer blijft u ook na oplevering aansprakelijk voor gebreken die een klant na het moment van de oplevering ontdekt. Tenzij deze gebreken niet aan u zijn toe te rekenen. De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) gaat naar verwachting in op 1 juli 2023.
De ingangsdatum van deze wetswijziging is nog niet definitief.*

5. Veiligheidscoördinator verplicht bij bouw en sloopwerkzaamheden (1 juli 2023)
Werkt u in de bouw? Bij bouw- en sloopwerkzaamheden moet een Veiligheidscoördinator Directe Omgeving zijn aangesteld. Deze zorgt voor de veiligheid en gezondheid van iedereen in de directe omgeving van de bouw- en sloopwerkzaamheden. Het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) gaat tegelijk in met de Omgevingswet.

6. Verbod op online verkoop tabakswaar (1 juli 2023)
Vanaf 1 juli mag u via een webshop geen rookwaar meer verkopen. Rookwaren zijn tabaks- of aanverwante producten. Daaronder vallen dus ook e-sigaretten en navulverpakkingen/patronen, met en zonder nicotine en voor roken bestemde kruidenproducten.
De ingangsdatum van deze wetswijziging is nog niet definitief.*

Zo komt een wet tot stand

Soms wordt een wet of wetswijziging aangekondigd, maar blijkt later dat deze niet doorgaat of dat de ingangsdatum verschuift. Waarom gaat een aangekondigde wet soms wel en soms niet door?

In grote lijnen verloopt het proces van wetgeving als volgt. Ministeries en de Tweede Kamer bereiden wetten voor. Na goedkeuring door de Tweede kamer gaat de wet naar de Eerste Kamer. De Eerste Kamer mag het wetsvoorstel alleen aannemen of verwerpen. Als het wetsvoorstel ook in de Eerste Kamer is aangenomen, publiceert de regering de nieuwe wet in het Staatsblad.

Het tijdstip waarop een wet ingaat, kan in de wet zelf staan. Ook kan in de wet staan dat de overheid dit tijdstip later vaststelt in een Koninklijk Besluit (KB). Het KB komt in het Staatsblad te staan.

Omdat het wetgevingstraject uit veel stappen bestaat, kan het lang duren voordat een wet echt ingaat. Ook wisselingen van Tweede Kamerleden of Eerste Kamerleden kunnen van invloed zijn op de voortgang. Als het kabinet demissionair is, handelt het alleen lopende zaken af en neemt het geen grote besluiten.

Op Ondernemersplein.nl vindt u alle nieuwe wetten en wetswijzigingen die voor ondernemers belangrijk zijn. Bij de wetswijziging staat ook de ingangsdatum van de wet en of de wet definitief is.
Ondernemersplein is een initiatief van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Heeft u nog vragen over dit nieuwsbericht? Neem dan gerust contact met ons op.

Bron: https://www.kvk.nl/

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden