Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Dien voor 1 oktober 2019 uw verzoek in om teruggaaf van buitenlandse btw

Indien u in het EU-land dat de btw moet teruggeven belastbare prestaties verricht, waarbij u de btw moet voldoen, kunt u geen gebruik maken van het teruggaafverzoek. U dient dan op reguliere wijze btw-aangifte te doen in dat EU-land. U kunt vervolgens in die aangifte btw in aftrek brengen.

Deadline voor terugvorderen btw 2018
Sinds 1 januari 2010 moet de btw die in een ander EU-land is betaald elektronisch via de Belastingdienst in eigen land worden teruggevraagd. De Belastingdienst stuurt het verzoek dan door naar de belastingautoriteiten van het land van teruggaaf. Voor het terugvragen van btw over het jaar 2018 moet het verzoek uiterlijk 30 september aanstaande bij de Belastingdienst binnen zijn.

Nederlandse procedure
Een teruggaafverzoek voor buitenlandse btw moet in Nederland worden ingediend via de speciale internetsite ‘Teruggaaf van btw uit andere EU-landen’ van de Belastingdienst, te vinden op deze website. Hiervoor zijn inloggegevens nodig. Indien u deze nog niet heeft, kunnen deze worden aangevraagd via deze link. Indien u de inloggegevens wel hebt, maar bent vergeten, vraag deze dan niet opnieuw aan, maar neem contact op met de Belastingtelefoon (0800-0543).

Terugvorderen Britse btw in verband met Brexit
In onze eerdere nieuwsberichten vroegen wij uw aandacht voor de teruggaafprocedure van Britse btw op kosten gemaakt in het Verenigd Koninkrijk ingeval van een harde Brexit of bij een no deal Brexit. De uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de EU staat nu gepland voor 31 oktober 2019. Vanwege de voortdurende onzekerheid over de teruggaafprocedure, raden u aan deze btw zo snel mogelijk terug te vragen.

Terugvorderen EU-btw voor Britse ondernemers
De HMRC heeft laten weten via een guidance document dat ondernemingen die in het Verenigd Koninkrijk zijn gevestigd de teruggaafverzoeken voor de btw op kosten die zij hebben opgelopen in andere EU-lidstaten in 2018 en 2019 de dag vóór de dag van de Brexit moeten indienen ingeval van een no deal Brexit. De EU raadt in een guidance document aan dit enkele weken eerder te doen, zodat de teruggaafverzoeken tijdig verwerkt kunnen worden. Sommige EU-lidstaten geven hetzelfde advies.

Indien Britse ondernemers dit niet op tijd doen, zullen zij via een Dertiende Richtlijn teruggaafprocedure de buitenlandse btw moeten terugvragen. Dit is echter tijdrovend en ingewikkeld omdat dit verzoek apart moet worden ingediend bij elke EU-lidstaat.

Indien u nog vragen heeft over dit onderwerp, neem dan gerust contact met ons op.

Bron: https://www2.deloitte.com/nl/

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden