Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Partner DGA verplicht verzekerd voor werknemersverzekeringen?

De Belastingdienst heeft tijdens de intermediairdagen een vraag beantwoord over de verzekeringsplicht van de partner van de DGA. De regeling aanwijzing DGA 2016 is niet op hem/haar van toepassing als hij/zij geen statutair bestuurder is en/of geen aandelen heeft. Op basis van die regeling kan dus niet worden bepaald of er sprake is van verzekeringsplicht. Dat betekent dat de gezagsverhouding volgens de Belastingdienst wordt getoetst op basis van de feiten en omstandigheden. In veel gevallen is er bij partners geen sprake van een gezagsverhouding. Bij twijfel kan een voor bezwaar vatbare beschikking worden aangevraagd bij de Belastingdienst.

Commentaar
De Belastingdienst lijkt hier nog de rechtspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) toe te passen. Volgens de CRvB is het uitgangspunt dat een gezagsverhouding tussen een DGA en zijn/haar partner niet wordt aangenomen, omdat de familieverhouding overheerst. Dat is alleen anders als aannemelijk kan worden gemaakt dat de arbeidsrelatie van de partner vergelijkbaar is met die van de andere werknemers.

Echter, de Hoge Raad is sinds 2006 de hoogste rechterlijke instantie met betrekking tot de verzekeringsplicht. De Hoge Raad heeft bijvoorbeeld in 2001*) al geoordeeld dat een verhouding van persoonlijke aard niet in de weg hoeft te staan aan een gezagsverhouding. De Hoge Raad maakt dus een formele beoordeling, terwijl de CRvB een materiële beoordeling maakte op basis van de feiten en omstandigheden. De Belastingdienst doet dat blijkbaar nog steeds. De kans is groot dat er binnen afzienbare tijd een uitspraak komt waarin de rechter geen rekening meer houdt met de familieverhouding en oordeelt dat de partner van de DGA verplicht verzekerd is. Het zou voor de praktijk prettig zijn als hier een duidelijk standpunt over wordt ingenomen.

Zie ook ons eerdere nieuwsbericht “Nieuwe regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder per 1 januari 2016

Indien u nog vragen heeft over dit onderwerp kunt u uiteraard contact opnemen met ons.


Bron: http://nieuwssignalen.fiscount.nl/nieuws/5338/1451/Partner-DGA-verplicht-verzekerd-voor-werknemersverzekeringen/more 

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden