Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

UPDATE 2 BELANGRIJK: Tegemoetkoming schade coronavirus van € 4.000

Eerst het belangrijkste:

De lijst met bedrijven die in aanmerking komen voor de tegemoetkoming schade coronavirus van € 4.000 is uitgebreid!

Ondernemingen kunnen nu ook in aanmerking komen voor TOGS wanneer de onderneming is gevestigd op het woonadres. Men dient dan een vestiging hebben die fysiek afgescheiden is van de privéwoning en die een eigen opgang of toegang heeft.
Bewijsstukken hiervan moeten met de aanvraag worden meegestuurd. Dit kan in de vorm van een zakelijke huur- of koopovereenkomst van de vestiging of een foto die de eigen opgang goed in beeld brengt.
Voor verdere uitleg van de “Beleidsregel Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) eenmalige tegemoetkoming van € 4.000” verwijzen wij u naar onze eerdere berichtgeving:

  1. https://www.nahvaccountants.nl/belangrijk-tegemoetkoming-schade-coronavirus-van-e-4-000/
  2. https://www.nahvaccountants.nl/update-belangrijk-tegemoetkoming-schade-coronavirus-van-e-4-000/

Wellicht ten overvloede vermelden wij dat dit een noodmaatregel is van de overheid voor ondernemers die het financieel nodig hebben omdat zij zijn getroffen door de corona-crisis. Veel ondernemers maken gebruik van deze regeling waardoor het erg druk kan zijn op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Echter de aanvraag kan worden gedaan tot vrijdag 26 juni, dus er is tijd genoeg om deze aan te vragen.

Zodra wij meer nieuws hebben over deze of andere maatregelen dan informeren wij u hierover.

Wij horen graag van u, maar zeker als wij de aanvraag voor Tegemoetkoming schade coronavirus van € 4.000 voor u moeten verzorgen.
Mocht u vragen hebben over de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) of een van de andere regelingen, dan kunt u uiteraard altijd contact met ons opnemen.

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden