Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

UPDATE 3 Nadere informatie over de (financiële) corona maatregelen

Wij praten u graag bij over de volgende nieuwe informatie over de (financiële) corona maatregelen:

  • Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL)
  • Verlenging bijzonder uitstel van betaling van belastingschulden

TEGEMOETKOMING VASTE LASTEN MKB (TVL)

De TVL-subsidie kan worden aangevraagd vanaf dinsdag 30 juni 2020 12:00 uur.

Voor wie is de TVL bedoeld?
De tegemoetkoming is voor mkb-ondernemers en zzp’ers die door de coronacrisis veel omzet verliezen en daardoor in de problemen komen met het betalen van hun vaste lasten. Ondernemers die voor de TOGS-regeling in aanmerking kwamen, kunnen ook gebruikmaken van de TVL. De getroffen sectoren staan op de lijst met vastgestelde SBI-codes. Ondernemingen in de horeca, recreatie, strandtenten, sportscholen, evenementen, standbouwers, kermissen, sauna’s, wellness centra, podia en theaters vallen hier ook onder.
Heeft u eerder via TOGS een eenmalige tegemoetkoming ontvangen? En wilt u nu in aanmerking komen voor de TVL? Dan moet u een nieuwe aanvraag doen voor de TVL.
De hoofd- of nevenactiviteit van uw bedrijf moet overeenkomen met één van de vastgestelde SBI-codes. SBI staat voor Standaard Bedrijfsindeling en geeft aan wat de hoofd- en de nevenactiviteiten van een bedrijf zijn. Uw bedrijf moet op 15 maart 2020 met deze hoofd- of nevenactiviteit ingeschreven staan in het Handelsregister van KVK. U kunt de SBI-code niet alsnog aanpassen om in aanmerking te komen.
Voor de SBI-code zie: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tvl/vastgestelde-sbi-codes.

De hoogte van de subsidie
Hoeveel u ontvangt, hangt af van uw omzetverlies en uw branche. Als u aan de voorwaarden voldoet, ontvangt u minimaal € 1.000 en maximaal € 50.000.

Wat zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de TLV?
Als u in aanmerking wilt komen voor de TVL, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. De belangrijkste zijn:

  • Het bedrijf heeft meer dan 30% omzetverlies door de coronacrisis;
  • De vaste lasten zijn minimaal € 4.000 in de periode juni tot en met september 2020;
  • Het bedrijf stond op 15 maart 2020 geregistreerd onder één van de vastgestelde KVK SBI-codes;
  • Het bedrijf was op 31 december 2019 financieel gezond;
  • Het bedrijf heeft een fysieke vestiging in Nederland. Dit vestigingsadres is geregistreerd in het KVK Handelsregister. Of minstens één vestiging van uw bedrijf heeft een ander adres dan uw privéadres. Of de vestiging staat los van de privéwoning en heeft een eigen opgang of toegang. Is dat laatste het geval, dan moet u bij uw aanvraag bewijs meesturen dat de vestiging los staat van de privéwoning en een eigen opgang of toegang heeft;
  • De overige voorwaarden kunt u vinden bij https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tvl/voorwaarden.

Wanneer u wilt dat wij de aanvraag voor u verzorgen, informeer ons en stuur het formulier “Machtigingsformulier Tegemoetkoming schade COVID19“, geheel ingevuld, mee naar ons.

VERLENGING BIJZONDER UITSTEL VAN BETALING VAN BELASTINGSCHULDEN

Het bijzonder uitstel van belasting betalen kunt u vanaf vandaag verlengen.

Hebt u in maart of april bijzonder uitstel van betaling gevraagd vanwege de coronacrisis? Dan loopt dat uitstel zeer binnenkort af. U kunt het bijzonder uitstel nu verlengen met een online formulier.
Vanaf 16 maart kon u als ondernemer bijzonder uitstel van betaling vragen voor verschillende belastingen als uw bedrijf door de coronacrisis in betalingsproblemen was gekomen. U vroeg dan automatisch bijzonder uitstel aan voor 3 maanden. In de schriftelijke ontvangstbevestiging die u van ons hebt gekregen, staat de einddatum van het bijzonder uitstel.
Is het bijzonder uitstel van 3 maanden afgelopen of loopt dit binnenkort af? En hebt u langer uitstel nodig? Dan kunt u een verzoek doen om verlenging van het bijzonder uitstel van betaling. Wanneer wij (nog) niet zo’n verzoek van u hebben ontvangen, sturen wij u op tijd een brief om u te waarschuwen dat uw bijzonder uitstel afloopt. U kunt dan online, maar ook nog schriftelijk, verlenging aanvragen.
Vroeg u bijzonder uitstel voor 3 maanden voor een bedrag vanaf € 20.000? Dan vragen wij aandacht voor de extra informatie die wij nodig hebben om uw verzoek snel en correct uit te voeren. Ook deze informatie kunt u via het online formulier meesturen.
Let op!
Wanneer u het bijzonder uitstel van betaling wilt verlengen en de belastingschuld is € 20.000 of hoger, dan heeft u een verklaring nodig van een derde-deskundige, bijvoorbeeld een accountant. Zie voor meer informatie https://www.nahvaccountants.nl/verklaring-van-een-derde-deskundige-voor-uitstel-belastingbetaling/.

Zodra wij meer nieuws hebben over deze of andere maatregelen dan informeren wij u hierover.

Wij horen graag van u, maar zeker als wij de aanvraag voor Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) of de aanvraag verlenging bijzonder uitstel van betaling van belastingschulden voor u moeten verzorgen.

Mocht u vragen hebben over bovenstaande of een van de andere regelingen, dan kunt u uiteraard altijd contact met ons opnemen.

Bron: www.belastingdienst.nl en www.rvo.nl

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden