Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

UPDATE 4 Nadere informatie over de (financiële) corona maatregelen

Wij praten u graag bij over de volgende nieuwe informatie over de (financiële) corona maatregelen:

 • Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid 2.0 (NOW 2.0)

TIJDELIJKE NOODMAATREGEL OVERBRUGGING WERKGELEGENHEID 2.0 (NOW 2.0)
De NOW 2.0 kan worden aangevraagd vanaf maandag 6 juli.

Wat zijn de belangrijkste (extra) wijzigingen?

 • Verlenging NOW tot 1 oktober 2020;
 • Er komen wijzigingen om seizoensbedrijven en hun werknemers beter tegemoet te komen;
 • Een bedrijf dat dit jaar van de NOW-regeling gebruik maakt, mag over 2020 geen dividend of bonussen uitkeren;
 • De opslag op de loonkosten gaat van 30% naar 40%;
 • De korting op de subsidie bij bedrijfseconomisch ontslag blij, maar gaat van 150% naar 100% van de loonsom. Bedrijven die 20 of meer werknemers willen ontslaan, moeten de vakbonden hierbij betrekken. Gebeurt dit niet, dan kunnen bedrijven 5% gekort worden op het totale subsidiebedrag;
 • Werkgevers worden verplicht hun werknemers te stimuleren om aan om- en bijscholing te doen.

Waarom NOW 2.0?

 • De huidige NOW loopt af, maar het coronavirus heeft een aanhoudende impact op onze samenleving en economie;
 • We willen banen en inkomens zo veel mogelijk beschermen in deze crisis;
 • Daarvoor is het nodig dat ondernemers en werkenden zich kunnen aanpassen aan de veranderde economische realiteit;
 • Daar houdt de NOW 2.0 rekening mee.

Voor wie is NOW 2.0?

Alle werkgevers met een (verwacht) omzetverlies van ten minste 20%, als zij aan de voorwaarden voldoen.

Tot wanneer loopt NOW 2.0?

NOW 2.0 is aan te vragen vanaf 6 juli en loopt over de maanden juni, juli, augustus en september.

Voor meer details omtrent de NOW 2.0 verwijzen wij u naar: https://www.nahvaccountants.nl/details-van-de-now-2-0-regeling/

Zodra wij meer nieuws hebben over deze of andere maatregelen dan informeren wij u hierover.

Wij horen graag van u, maar zeker als wij de aanvraag voor Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid 2.0 (NOW 2.0) voor u moeten verzorgen.

Mocht u vragen hebben over bovenstaande of een van de andere regelingen, dan kunt u uiteraard altijd contact met ons opnemen.

Bron: www.rvo.nl

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden